Kulturskolan i Stenungsund

Kulturskolan i Stenungsund är en fritidsverksamhet för barn och ungdomar från årskurs två upp till gymnasiet. Kulturskolan erbjuder undervisning i bland annat sång, drama, musikinstrument, bild och form. Det är alltså en möjlighet för barn i åldrarna 8 till 16 år att lära sig mer om musik och kultur. Då musik – och kulturintresset är relativt stort i Stenungsund är det många barn som tidigt visar intresse för Kulturskolan.

Vad kan man lära sig på Kulturskolan?

På Kulturskolan kan man gå kurser inom flera olika musikinstrument men också inom drama, sång, bild och form. Man kan bland annat lära sig att spela gitarr, klarinett, piano, saxofon eller tvärflöjt. För den som har en funktionsvariation eller som kan behöva lite extra hjälp erbjuds det också musikterapi. På Kulturskolans hemsida kan man läsa mer om samtliga kurser samt hur man fyller i webbanmälningsblanketten för de kurser man önskar gå. En termin på Kulturskolan kostar endast 800 kronor och det finns en maxtaxa per familj på totalt 1 600 kronor. På en termin garanteras man att få gå tolv tillfällen inklusive erbjudanden om att medverka vid föreställningar. Har man inte erbjudits det garanterade antalet får man de återstående tillfällena på nästkommande termin. Terminsavgiften reduceras endast när detta inte är möjligt. Enligt Kulturskolans policy får man endast gå en kurs i taget om det finns andra ungdomar eller barn i kön. Finns det däremot ingen annan som står på tur är det helt okej att närvara på flera kurser samtidigt. Man betalar då fortfarande full terminsavgift för alla kurser.

Prova på-veckor

Som elev har man två veckor på sig från sitt första erbjudna tillfälle att säga upp sin plats via Kulturskolans hemsida. Det kostar ingenting att göra detta. Från den tredje veckan gäller dock full terminsavgift oavsett om man deltagit i några lektioner eller inte. Under sommarlovets första veckor finns det möjlighet att komma och få testa olika musikinstrument i Kulturhuset Fregatten. Kulturhuset har då öppet under en timme och det är bara att droppa in under den tiden. På så sätt önskar man att minska de elever som anmäler sig och sedan hoppar av inom dessa två veckor. Har man fått chansen att testa på ett musikinstrument innan är chansen större att man hittat ett instrument man känner ett intresse av och som man känner att man kan behärska. Att spela ett instrument är inte bara väldigt roligt utan också nyttigt. Det är nyttigt för hjärnan att tränas och öva in något. När man spelar musikinstrument är det mycket att tänka på, så som noter, toner och taktkänsla. Alla dessa saker är mycket bra träning och stimulans för hjärnan. Många som spelar ett instrument känner att de mår bättre när de får göra det vilket är fullt förståeligt. Förutom att hjärnan får träna och stimuleras fyller man också kroppen med harmoni och ett lugn när man spelar musikinstrument. Det är något man borde värdesätta vilket det också är många barn och ungdomar som gör i just Stenungsund. På så sätt lever musik och kulturintresset vidare.