Konst och gallerier

För den konstintresserade finns det flera platser att besöka i Stenungsund. I Kulturhuset Fregatten ligger Stenungsunds kommuns konsthall, Galleri Koch. De allra flesta utställningarna där arrangeras av Kulturkontoret och Stenungsunds konstförening står för omkring fyra utställningar där per år. Även olika resor, föreläsningar samt konstcaféer arrangeras av konstföreningen. Önskar man få veta vilka utställningar som hålls på Galleri Koch kan man enkelt läsa om det på deras hemsida.

Konst att upptäcka utomhus

För den som gillar att uppleva konst i det fria ska bege sig till Kulturhusparken. Där finns det flera olika skulpturer att titta på, alla väl gjorda med riktigt hantverk. I Stenungsund satsar man på konst nära dig. Konsten i bostadsområdena har alltid haft en hög prioritet och de olika konstverken finns att se ibland annat trappuppgångar, vid entréer, på husfasader, ute i grönområden samt på platser där människor vistas och gärna umgås. Syftet med konsten är att skapa bra och trivsamma boendemiljöer samt att göra sina hyresgäster stolta över sin närmiljö.

Kulturförvaltningen arrangerar varje år under påsken en konstvandring bland regionala konstnärers öppna ateljéer. Denna konstvandring arrangerar dem tillsammans med Stenungsunds, Tjörns, Orusts, Kungälvs och Uddevallas kommun. Samtliga konstnärer presenteras sedan i Galleri Koch med ett verk var. Några av de konstnärer som brukar ställa ut är Sofia Bergman, Lars Rylander, Lars Sestervik och Yvonne Karlsson. Konstvandringen brukar pågå under totalt fyra dagar och lockar årligen flera hundratals konstintresserade besökare. Under konstvandringen kan man få se mycket av Stenungsunds kulturarv.

Stenungsunds konstförening

I Stenungsund har Stenungsunds konstförening sitt säte. Konstföreningen är en allmännyttig förening som är öppen för alla. Föreningens uppgift är att underhålla, väcka samt utöka intresset för konst. Detta gör föreningen särskilt genom att arrangera föredrag, utställningar samt resor till konstsamlingar och utställningar på annan ort. Den inköpta konsten som föreningen gjort lottas varje år ut bland medlemmarna. Det finns därmed flera goda anledningar till att bli medlem i Stenungsunds konstförening, förutom närheten till den vackra och storartade konsten. Stenungsunds Konstförening har idag cirka 400 medlemmar och har ett nära samarbete med Kultur och Fritid inom Stenungsunds kommun. Föreningen har dessutom ett regelbundet utbyte av erfarenheter och information med övriga konstföreningar i närområdet. Verksamheterna finansieras dels genom medlemsavgifterna och dels genom den provision som föreningen tar vid en eventuell försäljning av konst som har ställts ut. De intäkter man får går huvudsakligen till att köpa in den konst som sedan ska lottas ut till medlemmarna. År 2007 utsågs Stenungsunds konstförening till ”årets förening” av Stenungsunds kommun.